Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa

Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 2 – báo động 3 và trên báo động 3; các sông ở Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa lên mức báo động 1 – báo động 2, các sông nhỏ lên trên mức báo động 3.

Lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra trên các lưu vực sông từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, ở khu vực Trung Bộ hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này.

Về hồ chứa thủy điện, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, đến 7h00 ngày 1/12, có 21 hồ chứa thuộc quy trình liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang xả tràn, bao gồm: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Ka Nak, An Khê, Krong H’năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Sông Tranh 2, Đak Mi 4a, Đakđrinh, Vĩnh Sơn 5, Buôn Kuốp, Srepok 3, Srepok 4, Đa Mi, Đa Nhim, Đại Ninh, Hòa Phú, Bình Điền, Hương Điền.

Về hồ chứa thủy lợi, theo báo cáo ngày 30/11/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 2 hồ: Kinh Môn (Quảng Trị) xả 5m3/s, Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) 500m3/s. Khu vực Nam Trung Bộ, các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 6 hồ: tỉnh Quảng Nam: Việt An 5m3/s, Vĩnh Trinh 5m3/s, Phú Ninh 80m3/s; tỉnh Quảng Ngãi: Nước Trong 45m3/s; tỉnh Bình Định: Định Bình 210m3/s, Núi Một 40m3/s.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến không khí lạnh tăng cường và gió mạnh trên biển, mưa khu vực Trung Bộ, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các địa phương để chủ động triển khai phương án ứng phó.

Các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa tập trung theo dõi diễn biến mưa, lũ để kịp thời cảnh báo và có giải pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Tổ chức trực, canh tại các hồ chứa nước xung yếu có nguy cơ mất an toàn để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động triển khai các nội dung thông báo số 558/TWPCTT-VP ngày 28/11/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản