Đảm bảo mục tiêu lạm phát năm 2017 tăng dưới 4%

Nhận định trên được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ khẳn định khi chủ trì phiên họp đánh giá công tác điều hành giá 9 tháng đầu 2017 và tập trung thảo luận giải pháp kiểm soát lạm phát 3 tháng cuối năm vào ngày 13/10.