EVN HCMC: Hiện đại hóa hệ thống điện

Công nhân EVN HCMC thi công lắp đặt cáp ngầm

EVN HCMC có kế hoạch triển khai Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”. Theo đó, tổng công ty xác định mục tiêu trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ toàn diện, nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng, giảm tổn thất điện năng, cải tạo và phát triển hệ thống điện hài hòa, an toàn, mỹ quan; từng bước hiện đại hóa lưới điện, tiến tới xây dựng lưới điện thông minh (Smart Grid).

Từ ngày 1/7/2017, EVN HCMC sẽ triển khai chính thức hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc (BSC/KPI).

Để hiện đại hóa hệ thống điện, EVN HCMC phấn đấu 100% trạm biến áp 110kV và 220kV sẽ vận hành đạt tiêu chí “Không người trực” vào năm 2020; tự động hóa tối thiểu 30% phát tuyến lưới phân phối (DAS) và 100% được điều khiển từ xa (MiniSCADA). Ngay trong năm 2017, tổng công ty triển khai lưới điện thông minh tại 5 khu vực: Công viên phần mềm Quang Trung, khu công nghệ cao, khu văn phòng – thương mại quận 1, khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh) và khu dân cư quận 7. Tổng công ty cũng đã đặt chỉ tiêu về chất lượng cung cấp điện với số lần mất điện bình quân của 1 khách hàng (SAIFI) là nhỏ hơn 5 lần/năm, tương ứng thời gian mất điện bình quân của 1 khách hàng (SAIDI) là nhỏ hơn 174 phút/năm. Các giải pháp tương ứng là đầu tư lưới điện truyền tải phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn vận hành N-1, hoàn thiện lưới điện theo hướng 1 khách hàng được cấp điện từ 2 nguồn; đầu tư thiết bị hỗ trợ và áp dụng hệ thống quản lý kỹ thuật lưới điện (PMIS) nhằm ngăn ngừa sự cố. Ngay trong quý II/2017, EVN HCMC sẽ nâng gấp đôi số đội sửa chữa điện live-line (sửa chữa khi đường dây vẫn mang điện) nhằm tiến tới việc không cắt điện khi bảo trì hệ thống.

Đại diện EVN HCMC cho biết, từ nay đến năm 2020, sẽ đầu tư xây dựng mới 3.000MVA công suất trạm và 39km đường dây lưới điện 220kV, 3.500MVA công suất trạm và 100km đường dây lưới điện 110kV. Cùng với đó, tiếp tục chương trình ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin với khối lượng 650km lưới điện trung thế, 1.150km lưới điện hạ thế và 11km lưới điện cao thế để phát triển hệ thống điện, góp phần nâng cao ổn định, an toàn điện và mỹ quan đô thị.

Nhằm nâng chất lượng dịch vụ khách hàng, EVN HCMC tập trung cải cách thủ tục với tiêu chí “3 dễ”: Dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát; theo quan điểm “6 hóa”: Đơn giản hóa, biểu mẫu hóa, thời lượng hóa, tin học hóa, hiện đại hóa và địa chỉ hóa trách nhiệm”. Tháng 2/2017, tổng công ty đã ban hành Quy trình cấp điện qua lưới trung áp, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Theo đó, trong vòng 13 ngày, kể từ khi khách hàng yêu cầu, sẽ hoàn thành đầu tư và cấp điện. Việc gắn mới điện kế cũng được quy định đáp ứng trong vòng 24 giờ. Bên cạnh đó, EVN HCMC sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đạt tiêu chí thương mại điện tử.