EVNNPT đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

EVNNPT đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

Ông Vũ Ngọc Minh – Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, trong những năm qua, nhận thức được lợi ích, hiệu quả của việc đấu thầu qua mạng cho các bên, EVNNPT đã chủ động tích cực thực hiện công tác đấu thầu qua mạng theo quy định của nhà nước. Số lượng các gói thầu qua mạng ngày càng được nâng lên.

Chỉ riêng trong năm 2017, EVNNPT đã chào hàng cạnh tranh qua mạng cho 40 gói thầu với tỷ lệ 65%, đấu thầu rộng rãi qua mạng cho 172 gói thầu quy mô nhỏ với tỷ lệ 45%, cao hơn so với lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 cho năm 2017 là “tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế”.

Việc đấu thầu qua mạng đã tiết kiệm được nhân lực (do không phải bố trí người để mở thầu, kiểm tra hồ sơ, lập biên bản mở thầu…); tiết kiệm chi phí đi lại; chi phí in ấn, sao chụp, vận chuyển, lưu trữ, bảo quản hồ sơ mời thầu/hồ sơ dự toán (HSMT/HSDT); giảm thời gian và các thủ tục trong đấu thầu (như không phải xử lý tình huống trong trường hợp có ít hơn 3 nhà thầu nộp E-HSDT mà được mở thầu ngay)… Nhờ đó, tỷ lệ tiết kiệm bình quân trong đấu thầu qua mạng năm 2017 đạt 22%.

Quan trọng hơn, việc đấu thầu đã tạo môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch cho các nhà thầu; giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được những nhà thầu có năng lực thực sự, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra một công trình truyền tải điện tại Hà Nội

Ông Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, EVNNPT là đơn vị tích cực tham gia quá trình thí điểm đấu thầu qua mạng từ năm 2010, góp phần để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. EVNNPT cũng là đơn vị đầu tiên phối hợp với trung tâm tổ chức đào tạo về Thông tư 04  và thực hành thử nghiệm đấu thầu qua mạng đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dự kiến vận hành chính thức vào 01/03/2018.

Thông tư số 04 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ và cho phép áp dụng 7 mẫu hồ sơ mời thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp.

Điểm nổi bật của thông tư này là giảm tối đa thủ tục hành chính, văn bản giấy; tự động hóa các thao tác đăng tải thông tin đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giúp bên mời thầu đăng tải thông tin đấu thầu thuận tiện hơn, nhà thầu tham dự thầu dễ dàng hơn, loại bỏ lỗi số học và sai lệch trong quá trình đấu thầu; tự động kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ dự thầu ngay khi nộp; số hóa tất cả các biểu mẫu trong đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia…

Thi công đường dây 220kV Tây Hà Nội

Nếu như trước đây, nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng chỉ được nộp hồ sơ dự thầu một lần và không được áp dụng thư giảm giá. Nhà thầu muốn rút hồ sơ dự thầu điện tử phải gửi văn bản xin rút đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

Theo ông Phạm Thy Hùng, với các quy định mới, nhà thầu có thể rút hồ sơ dự thầu trực tuyến và nộp lại trước thời điểm đóng thầu. Bên cạnh đó, nhà thầu hoàn toàn có thể đưa ra tỷ lệ giảm giá vào đơn dự thầu trước khi nộp.

Đánh giá cao công tác đấu thầu qua mạng và những điểm mới của Thông tư 04, ông Vũ Ngọc Minh cho biết, nhằm tăng cường tính minh bạch, công bằng, EVNNPT định hướng triệt để áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng. Cụ thể từ năm 2018 trở đi, EVNNPT áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng cho tất cả các gói thầu chào hàng cạnh tranh và các gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước (trừ các gói thầu bắt buộc phải chia lô và các gói thầu đấu thầu rộng rãi quốc tế do hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa cho phép). Đây cũng chính là lý do để đơn vị tổ chức khóa đào tạo về lựa chọn nhà thầu qua mạng cho các cán bộ trực tiếp làm công tác đấu thầu.

Bên cạnh đó, EVNNPT cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo bằng văn bản đến tất cả các nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thường xuyên tham gia đấu thầu tại đơn vị về chủ trương áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng của EVNNPT và khuyến cáo nhà thầu tăng cường công tác theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ KH&ĐT quản lý để tham gia đấu thầu.​