Khung đối tác quốc gia Việt Nam 2017-2022: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về mặt môi trường

Sáng nay (14/9) tại Hà Nội, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã tổ chức lễ công bố Khung đối tác quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017-2022.