Lãi lớn thừ thoái vốn FPT Retail và FPT Shop, LNTT 2017 của FPT tăng 41% lên 4.249 tỷ đồng

CTCP FPT vừa thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 với doanh thu tăng trưởng 8%, đạt 43.845 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 41% so với năm trước, đạt 4.249 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của FPT năm 2017 chủ yếu đến từ kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt và khoản lợi nhuận do thoái vốn tại 2 công ty: Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 47%, đạt 2.927 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.122 đồng, tăng 50% so với năm 2016.

Trong năm, FPT đã giảm sở hữu tại FPT Retail từ 85% xuống 47% và giảm sở hữu tại FPT Trading từ 100% xuống 48%. Qua đó 2 công ty này từ công ty con trở thành công ty liên kết của FPT từ ngày 18/12/2017. Theo đó, hoạt động kinh doanh chính của FPT sẽ bao gồm 03 khối chính: Công nghệ, Viễn thông, Giáo dục và khác.

Lãi lớn thừ thoái vốn FPT Retail và FPT Shop, LNTT 2017 của FPT tăng 41% lên 4.249 tỷ đồng - Ảnh 1.

 

Kết quả hoạt động các khối kinh doanh chính

Công nghệ và Viễn thông tiếp tục là hai khối kinh doanh chính đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của tập đoàn. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 11.083 tỷ đồng và 1.131 tỷ đồng, tăng tương ứng 11% và 3% so với năm 2016.

Khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 7.651 tỷ đồng, trong khi đó LNTT đạt 1.222 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% do ảnh hưởng từ việc trích lập quỹ dịch vụ viễn thông công ích và phí thương quyền.

Thị trường nước ngoài tăng 29% lợi nhuận, tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ

Với việc đóng góp gần một phần ba vào tổng LNTT toàn tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc năm 2017, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 7.199 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng LNTT, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn cầu hóa chủ yếu đến từ mảng xuất khẩu phần mềm – tập trung khai thác tại thị trường phát triển như Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu. Cụ thể, mảng xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng 20% và 25% so với năm 2016. Năm 2017, FPT cũng đã ghi dấu ấn tại thị trường Nhật Bản với hợp đồng phần mềm có giá trị 36,5 triệu USD – hợp đồng có giá trị lớn nhất trong gần 20 năm FPT ra nước ngoài.

Kế hoạch 2018 tăng 11% doanh thu và 18% lợi nhuận

Năm 2018, FPT không còn hợp nhất doanh thu của mảng phân phối và bán lẻ và đặt kế hoạch đạt doanh thu 21.900 tỷ đồng. Mức doanh thu này sẽ tăng 11% so với cùng kỳ 2017 nếu so sánh tương đương (đã loại trừ kết quả của mảng phân phối bán lẻ trong năm 2017).

Về kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2018, FPT dự kiến chỉ hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu đối với lợi nhuận của mảng phân phối và bán lẻ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế FPT năm 2018 sẽ đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017 nếu so sánh tương đương.  

cafef.vn