Mạnh mẽ phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Hàng năm, Công đoàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đều phát động phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn tạo điều kiện cả về thời gian cũng như kinh phí, cho người lao động môi trường tốt nhất để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Không chỉ có vậy, Công ty cũng có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương tinh thần sáng tạo; lấy tiêu chí người lao động tận tụy, sáng tạo trong công việc để đánh giá thi đua hàng năm. Với cách làm này, đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, người lao động. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm trong sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã và đang đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ và người lao động nhiệt tình, tích cực hưởng ứng, tham gia và trở thành động lực thúc đẩy đội ngũ đoàn viên, cán bộ và người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tự giác học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả  góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Minh chứng cho điều này là số lượng các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Kết quả, trong 5 năm qua, Công ty đã có 1.378 đề tài, sáng kiến của 3.365 lượt tác giả, đạt giá trị làm lợi 390 tỷ đồng; 57 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; 258 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động sáng tạo cấp Công ty. Một số đề tài sáng kiến tiêu biểu như: Sáng kiến “Nghiên cứu, khảo sát, triển khai áp dụng đốt lò bằng nhiên liệu sinh khối thay thế lò đốt dầu FO sấy NPK” giá trị làm lợi trên 5 tỷ đồng. Sáng kiến “Cải tạo dây chuyền Supe 1 sang sản xuất Supe lân theo phương pháp nghiền ướt công suất 400.000 tấn/năm”. Sáng kiến “Sửa chữa tháp tiếp xúc dây chuyền Axit 3” nhằm nâng cao hiệu suất chuyển hóa, giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường, đề tài “Xử lý môi trường Supe”.

Những kết quả đạt được từ phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã khẳng định người lao động luôn có lòng yêu nghề, gắn bó với Công ty và sẵn sàng cống hiến tài năng, trí tuệ để xây dựng thương hiệu Phân bón Lâm Thao ngày càng phát triển, tạo động lực thi đua. Qua đó, vị thế của Công đoàn cũng không ngừng được nâng lên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động tại công ty.