Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ giảm một nửa so với hiện hành?

Ngày 13/09/2017, Bộ Tài chính công bố dự thảo về cung cấp dịch vụ công và thu phí thống nhất mức giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành theo thẩm quyền.