Sẽ có 350-500 doanh nghiệp tham gia Tháng khuyến mại Hà Nội 2017

“Tưng bừng khuyến mại – An tâm mua sắm”, sẽ là thông điệp của Ban Tổ chức và các doanh nghiệp tham gia Tháng khuyến mại Hà Nội 2017, diễn ra trong tháng 11/2017 tại Hà Nội.