Thu hút thêm 28,24 tỷ USD vốn FDI

Khu vực FDI xuất siêu 17,63 tỷ USD
Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 10 tháng năm 2017 đạt 125,49 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 72,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 10 tháng năm 2017 đạt 123,1 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ 2016 và chiếm 70,9% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực FDI trong 10 tháng năm 2017 đạt 107,85 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 62,5% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 10 tháng năm 2017, khu vực FDI xuất siêu 17,63 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 15,24 tỷ USD không kể dầu thô.

Giải ngân được 14,2 tỷ USD 
Tính đến ngày 20-10-2017, cả nước có 2.070 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 16,3 tỷ USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2016; có 1.001 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,27 tỷ USD, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2016 và 4.156 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn là 4,67 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ 2016.

Tính chung trong 10 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 28,24 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến ngày 20-10-2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 14,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản xuất, phân phối điện được quan tâm thứ hai 
Trong 10 tháng năm 2017 nhà FDI đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn là 13,75 tỷ USD, chiếm 48,7% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng năm 2017. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 5,63 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,04 tỷ USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hàn Quốc dẫn đầu
Trong 10 tháng đầu 2017 có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 7,62 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,07 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,59 tỷ USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư.

TP Hồ Chí Minh hút vốn mạnh nhất
Trong 10 tháng năm 2017 nhà FDI đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,03 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 3,19 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư. Thanh Hóa đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 3,16 tỷ USD chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

Theo Nguoihanoi.com.vn