Việt Nam – Đan Mạch: Phê duyệt Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng giai đoạn 2017-2020

Sáng 20/9, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật & Khí hậu Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phê duyệt văn kiện Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020.