VPBANK giảm 1% lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp SME

VPBANK giảm 1% lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp SME
Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp SME được VPBank điều chỉnh giảm từ 0,5% đến 1%

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp SME đã được VPBank điều chỉnh giảm từ 0,5% đến 1%, tùy lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp, thời gian quan hệ tín dụng với VPBank, mức độ đa dạng các sản phẩm ngân hàng mà doanh nghiệp sử dụng cũng như chất lượng thanh toán nợ. Mức lãi suất mới theo các chương trình này sẽ được áp dụng kể từ ngày hôm nay, 10/7/2017, cùng ngày với quyết định giảm lãi suất của NHNN có hiệu lực.