THÔNG TIN BÁO CHÍ: DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG 2018

Nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ với mục tiêu tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời trao đổi về thách thức và giải pháp công nghệ trong phát triển bền vững ngành năng lượng, thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam 2020, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan chủ trì tổ chức “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2018” tại Hà Nội.

Thời gian: Từ 08g30 đến 12g00 ngày 31/7/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Đây sẽ là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ và tìm ra giải pháp nhằm phát triển đồng bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng; đưa công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước phát triển. Ngoài ra, Diễn đàn cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm, ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh gắn với tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức chung, từ đó đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc

Chương trình có sự tham gia đồng hành của các đơn vị: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower).