Trong quá trình 30 năm phát triển, Vietinbank đã định hướng và xác định DNNVV là nhóm khách hàng chủ chốt của ngân hàng trong thời gian tới.

Bà

Bà Hoàng Thu Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng DNNVV – Ngân hàng TMCP Việt Nam (ViettinBank).

Trên cơ sở lựa chọn DNNVV tốt, ngân hàng cũng có chính sách cần thiết áp dụng với một số DNNVV đó. Bà Hoàng Thu Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khách hàng DNNVV – Ngân hàng TMCP Việt Nam (ViettinBank) cho biết:“Trong thời gian qua, Viettinbank đã nhận thức rõ được vai trò của DNNVV trong nền kinh tế và trong chiến lược phát triển của mình, vì vậy Viettinbank đã xây dựng giải pháp toàn diện cho các DNNVV khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải”,

Trong đó các khó khăn mà DNNVV gặp phải có thể kể đến như thiếu tài sản đảm bảo vì vậy, “ViettinBank đã điều chỉnh khẩu vị rủi ro cho phù hợp với đặc thù đảm bảo tài sản đó, cụ thể đó là ViettinBank đã ra chính sách cho vay có đảm bảo một phần, khác so với yêu cầu trước đây cho vay đều phải có tài sản đảm bảo”, bà Trang phân tích.

Nhiều kiến nghị đã được đưa ra

Nhiều kiến nghị nhìn ở góc độ Ngân hàng đã được đưa ra tại hội thảo. 

Ngoài ra, liên quan đến quy trình thủ tục, bà Trang cũng chia sẻ, ViettinBank cũng nhận thấy đối với DNNVV có đặc thù như tổ chức theo quy mô gia đình, thiếu minh bạch hoá về mặt tài chính và thiếu các thông tin liên quan. Vì vậy, ViettinBank đã xây dựng chương trình sản phẩm phù hợp với đặc điểm theo ngành nghề, địa bàn.

Thêm nữa, ViettinBank cũng gói sản phẩm cho vay theo chuỗi doanh nghiệp chính, doanh nghiệp vệ tinh. Ngoài ra, cho vay doanh nghiệp chính, thông qua quản trị dòng tiền là các DNNVV, thông qua luồng dòng tiền vào, ra để nắm bắt thông tin dòng tiền của khách hàng, và đối với các doanh nghiệp thiếu thông tin minh bạch, quản trị về mặt kế toán còn thiếu, đưa ra gói sản phẩm để nắm bắt thực chất dòng tiền và năng lực thực chất của doanh nghiệp từ đó mới mạnh dạn cho doanh nghiệp vay vốn.

Hỗ

Ngân hàng cũng xây dựng các chương trình đặc thù cho DNNVV.

Trong thời gian qua, ViettinBank cũng đã xây dựng quy trình về mặt mô hình, có những đơn vị thẩm định riêng cho phân khúc DNNVV từ chi nhánh đến trụ sở chính, và có ban riêng để thẩm định cho các DNNVV có tính chất đặc thù riêng.

Ngoài ra, liên quan đến biểu mẫu cho vay, ViettinBank cũng xây dựng riêng biểu mẫu dành riêng cho DNNVV, đồng thời có quy định về SOA, trong quá trình đơn giản hoá thủ tục. Cụ thể, số ngày thẩm định đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ ít hơn so với doanh nghiệp lớn, do không có tính chất phức tạp như doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, “với việc chăm sóc khách hàng là DNNVV, chúng tôi có chính sách SME Club. Cụ thể, ViettinBank đưa ra chương trình cho câu lạc bộ là các DNNVV đủ điều kiện tham gia, với những đặc quyền ưu đãi tài chính chuyên biệt, tổng thể giải pháp để cung cấp giải pháp tài chính cho DNNVV”, bà Trần Thu Trang cho biết thêm.

Hà Hằng – Tuấn Long