Tăng thêm 6,92% trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã xuất ngũ

Ngày 28/8/2018 vừa qua, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 138/2018/TT-BQP về hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

Từ đó, mức trợ cấp hàng tháng sau khi đã điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

– Từ đủ 15 đến dưới 16 năm: 1.764.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 đến dưới 17 năm: 1.844.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 đến dưới 18 năm: 1.925.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 đền dưới 19 năm: 2.005.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 đến dưới 20 năm: 2.085.000 đồng/tháng.

Thông tư 138/2018/TT-BQP có hiệu lực từ 14/10/2018, mức trợ cấp hàng tháng được thực hiện từ ngày 01/7/2018.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế