Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh thư viện

Hôm qua 18.9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo xây dựng Dự án Luật Thư viện, để nghe báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Luật. Cùng dự có Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ.

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc

Theo Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thuý Ngà, Ban soạn thảo xây dựng Luật Thư viện đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật tại Hà Nội và TP.HCM và đã thu nhận trên 102 phiếu đóng góp ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và người làm công tác thư viện. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu giải trình cũng như tổ chức họp bộ phận thường trực xây dựng hoàn thiện dự thảo…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý Ban soạn thảo cần nghiên cứu thật kỹ về các điều khoản, các câu từ cũng như cách hành văn cho phù hợp để Luật Thư viện bảo đảm sự chặt chẽ, rõ ràng. Bộ trưởng cho rằng tư duy xuyên suốt là tạo sự thông thoáng nhằm thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp thư viện, phát huy đầy đủ các chức năng của mạng lưới thư viện trong việc cung cấp thông tin và tri thức cho người sử dụng; bảo vệ quyền và lợi ích hưởng thụ văn hóa cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và nâng cao tố chất khoa học và văn hóa cho nhân dân, truyền bá văn minh nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc các doanh nghiệp đầu tư vào kinh doanh thư viện là rất cần sự khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.

HIỀN LƯƠNG

Theo Báo Văn hóa