Xử lý thông tin báo nêu về thuế thương mại điện tử

Khó khăn trong việc quản lý, thu thuế thương mại điện tử (ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn)

Báo VietnamPlus ngày 5/9/2018 có bài phản ánh “Theo đại diện KPMG Việt Nam, khó khăn trong việc quản lý, thu thuế thương mại điện tử một phần do chưa có chính sách thuế cụ thể cho lĩnh vực mới, đặc thù này. Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam nhưng chưa quy định cụ thể đối với thương mại điện tử”.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm e, mục 2, phần II Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 12/2/2018 của Văn phòng Chính phủ để nghiên cứu, xử lý vấn đề Báo VietnamPlus nêu trên.

Theo dangcongsan.vn