THÔNG TIN BÁO CHÍ: DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Sắp xếp, đổi mới và thích ứng với sự thay đổi trong công cuộc cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu chú trọng thực chất và hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”, cùng với Nghị quyết số: 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 được Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Khóa XII ban hành trong hội nghị lần thứ V một lần nữa đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là hết sức quan trọng.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trong năm 2017, cả nước đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 57 DNNN (gấp 1,03 lần so với 55 DNN cổ phần hóa năm 2016). Sáu tháng đầu năm 2018, Chính phủ đã phê duyệt tiếp phương án cổ phần hóa 19 DNNN (bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017), tổng giá trị doanh nghiệp là 40.672.09 tỷ đổng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 23.0847.23 tỷ đồng. Tổng thu từ cổ phần hóa 6 tháng đầu năm 2018 đạt 28.055.29 tỷ đồng, trong đó thu từ cổ phần hóa 22.457.29 tỷ đồng, thu từ thoái vốn 5.598 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt khoảng 198.000 tỷ đồng (năm 2016 là 30.000 tỷ; năm 2017 là 140.000 tỷ đồng; năm 2018 là 28.000 tỷ đồng)…

Nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức chương trình: “Diễn đàn quản trị sự thay đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Thời gian: 8 – 12h ngày 30 tháng 11 năm 2918

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình có sự tham dự của PGS. TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế; Ths Phan Đức Hiếu – Phó viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh; TS Phạm Tuấn Anh –Chuyên gia tài chính; TS Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế ; Đại diện Công ty TNHH PwC Việt Nam cùng gần 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin.

Diễn đàn sẽ mang đến cho các cấp quản lý lãnh đạo doanh nghiệp những tư duy, nhận thức quan trọng, cũng như các công cụ và phương pháp trong công tác quản lý lãnh đạo sự thay đổi. Tại Diễn đàn, các nhà quản lý, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nhà nước đã đối thoại, trao đổi thẳng thắn về cơ chế chính sách và thực trạng cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó trao đổi về những rào cản, vướng mắc đối với tiến trình cổ phần hóa DNNN, tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với tiến trình cổ phần hóa.

Thông qua trao đổi, thảo luận, góp ý, các chuyên gia kinh tế, đại diện DNNN đã đưa ra những đánh giá khách quan về vai trò của thiết chế hỗ trợ tái cơ cấu DNNN và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của DNNN, nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNN trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).