Trailer: Chương trình “HỘI NGHỊ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VÀ CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP”

Chương trình “HỘI NGHỊ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VÀ CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP” 

Chủ đề: Ổn định kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Thời gian: 8h – 12h ngày 15/05/2019 

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà D, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.