Công ty CP DVNN Hòa Bình: Buông lỏng quản lý đất đai gây lãng phí, mất trật tự xây dựng

Cho tập thể, cá nhân thuê tài sản trên đất để kinh doanh ngành nghề không đúng với mục đích thuê đất của Nhà nước; nộp thiếu tiền thuê đất hàng trăm triệu đồng; đặc biệt, Công ty đã buông lỏng quản lý đất thuê tại tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn dẫn đến tình trạng cá nhân phân lô rồi chuyển nhượng và xây dựng nhà ở trái phép.

Đó là những tồn tại, sai phạm điển hình tại Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp (CPDVNN) Hòa Bình được Thanh tra tỉnh Hòa Bình làm rõ tại Kết luận số 23/KL-TTr ngày 10/4/2020 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc chấp hành pháp luật về tài chính.

Công ty CPDVNN Hòa Bình là doanh nghiệp cổ phần hóa 100% vốn của các cổ đông; có 10 đơn vị thành viên gồm các chi nhánh và cửa hàng trực thuộc tại 10 huyện chuyên cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc… Hiện nay, Công ty được UBND tỉnh Hòa Bình giao và cho thuê đất tại 21 địa điểm với diện tích 9.915,7 m2.

Buông lỏng quản lý đất đai

Qua thanh tra cho thấy, công ty có 4 cơ sở bán hàng, văn phòng đại diện tại 4 huyện (Lạc Thủy, Kim Bôi, Cao Phong, Đà Bắc) đã cho tập thể, cá nhân thuê tài sản trên đất để kinh doanh nhưng người thuê kinh doanh ngành nghề không đúng theo mục đích sử dụng đất Nhà nước cho thuê. 2 cơ sở bán hàng, văn phòng đại diện của công ty tại 2 huyện (Lạc Sơn, Đà Bắc) sử dụng một phần diện tích đất thuê không đúng theo mục đích được Nhà nước cho thuê.

Đặc biệt, công ty đã buông lỏng quản lý 543,6m2 đất tại tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn dẫn đến để 6 hộ gia đình, cá nhân tự phân lô sử dụng, có 4 hộ đã xây dựng nhà và sử dụng để ở trái phép.

Sự việc có nguyên nhân từ việc tháng 12/2017, công ty thanh lý nhà, nhà kho (trên đất của công ty) nhưng không yêu cầu các hộ dỡ đi mà vẫn để các hộ tiếp tục sử dụng. Trong thời gian các hộ sử dụng, công ty đã thu tiền thuê đất không thông qua ký hợp đồng với số tiền gần 38,5 triệu đồng.

Huyện Lương Sơn thiếu trách nhiệm

Ngày 13/5/2019, UBND thị trấn Lương Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CPDVNN Hòa Bình với hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở trái phép. Đến thời điểm thanh tra, công ty vẫn chưa nộp.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng kết luận, UBND thị trấn Lương Sơn thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CPDVNN Hòa Bình chưa đầy đủ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP (không làm việc với người đứng đầu của tổ chức vi phạm), do đó đến nay công ty vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt. Trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn, chưa thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, dẫn đến 3 hộ tự ý xây dựng nhà, có hộ xây xong mới phát hiện.

Trước đó, UBND thị trấn Lương Sơn lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 hộ gia đình xây dựng nhà trái phép, ban hành quyết định yêu cầu tạm đình chỉ đối với 2 hộ (do 1 hộ đã xây xong) nhưng đến nay 3 hộ vẫn tiếp tục sử dụng để ở.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng của 3 hộ đã xây dựng nhà ở nêu trên vượt quá thẩm quyền, UBND thị trấn Lương Sơn đã có công văn đề nghị UBND huyện Lương Sơn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính nhưng đến nay UBND huyện Lương Sơn vẫn chưa xử lý theo quy định.

Công ty nợ tiền thuê đất hàng trăm triệu đồng

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra có 3/21 cơ sở bán hàng, văn phòng đại diện tại các huyện của công ty, cơ quan Nhà nước xác định chưa phù hợp thông tin địa chính (loại đường phố, khu vực); 21/21 cơ sở bán hàng, văn phòng đại diện tại các huyện, cơ quan Nhà nước xác định chưa chính xác đơn giá cho thuê đất và nghĩa vụ tài chính dẫn đến tính thiếu tiền thuê đất công ty phải nộp, số tiền 285.027.000 đồng. Các sai sót nêu trên trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, Chi cục Thuế Hòa Bình - Đà Bắc.

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định thu hồi số tiền 285.027.000 đồng của Công ty CPDVNN Hòa Bình để nộp ngân sách.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu để thu hồi 543,6m2 đất tại tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn công ty có văn bản xin trả lại cho Nhà nước do không có nhu cầu sử dụng.

Chỉ đạo UBND huyện Lương Sơn kiểm tra, xem xét đề nghị của UBND thị trấn Lương Sơn, từ đó có biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với vi phạm của 3 hộ xây dựng trái phép nêu trên; chỉ đạo UBND thị trấn Lương Sơn thực hiện bổ sung trình tự, thủ tục theo đúng quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng đất đối với Công ty CPDVNN Hòa Bình.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định đối với 20/21 cơ sở bán hàng, văn phòng đại diện tại các huyện của Công ty CPDVNN Hòa Bình.

Yêu cầu Công ty CPDVNN Hòa Bình sử dụng đất theo đúng mục đích cho thuê theo hợp đồng đã ký với Nhà nước, rà soát lại toàn bộ diện tích đất đang sử dụng; tiến hành giải phóng mặt bằng, khôi phục hiện trạng đất ban đầu trước khi để xảy ra vi phạm trên khu đất tại tiểu khu 12 thị trấn Lương Sơn…

Tin liên quan