Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước và Ngày Khí tượng thế giới

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước và Ngày Khí tượng thế giới sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, tiết kiệm nước…

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2020 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Water and Climate Change” (Nước và Biến đổi khí hậu), nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2020 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Climate and Water” (Khí hậu và Nước), nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay và chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các nội dung phù hợp hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Cụ thể, treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. Tổ chức hội thảo, tọa đàm theo hình thức trực tuyến; hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, tăng tần suất và thời lượng đăng phát về chủ đề tài nguyên nước, dự báo khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, dự báo, phòng chống thiên tai…

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước… Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng

Ngày Nước thế giới năm 2020:

Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày.

Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước.

Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Con người cần nước để tồn tại. Vì vậy, cần quản lý nước một cách an toàn và bền vững.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2020:

Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước.

Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời.

Thu Cúc

 

Tin liên quan