Phát động Giải Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V

Ngày 14/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chính thức phát động Giải thưởng báo chí TN&MT lần thứ V với nhiều điểm mới trong chủ đề.

Phát động Giải Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V

Ảnh minh họa

Giải thưởng báo chí TN&MT lần thứ V hướng vào 4 chủ đề chính: Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; những kết quả, thành tựu nổi bật trong hoạt động về tài nguyên và môi trường; phát hiện các khó khăn vướng mắc, những hạn chế bất cập và đề xuất các giải pháp xử lý; tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình sáng kiến, kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý, tổ chức thực hiện những chính sách về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Giải TN&MT lần thứ V được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quản lý điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật TN&MT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành TN&MT.

Giải thưởng được chấm và trao giải với 4 loại hình báo chí gồm: Báo viết, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Tương ứng với mỗi loại hình báo chí sẽ có cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải A, 3 giải B và 5 giải khuyến khích. 

Ngoài ra, còn trao giải cho các cơ quan, đơn vị truyền thông có nhiều tác phẩm tham gia.

Thái Hải

Tin liên quan