Điều gì sẽ xảy ra khi các chị em đi shopping một mình cùng Mitsubishi Xpander?!