4 nhiệm vụ, 12 giải pháp gấp rút hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất ngay từ tháng 9

Để phục hồi sản xuất, nối lại chuỗi cung ứng đứt gãy và tê liệt từ nhiều tháng qua trên cả nước vì giãn cách xã hội, ngày 9/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Nghị quyết có 4 nhiệm vụ, 12 yêu cầu cụ thể và thiết thực với các bộ ngành, đề nghị gấp rút thực hiện từ tháng 9.

Nghị quyết của Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2021 phấn đấu lũy kế ít nhất khoảng 1 triệu lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. Đại đa số DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế.

Bên cạnh đó, miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết với nhiều giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp trong dịch Covid-19

Thứ nhất, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Thứ hai, đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng.

Thứ ba, hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.

Với mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên, Chính phủ đã giao 12 nhiệm vụ cụ thể với từng bộ, ngành liên quan thực hiện.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện tự xét nghiệm Covid và Bộ Y tế hướng dẫn cách thức, doanh nghiệp tự công nhận kết quả xét nghiệm nhanh. Giao Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể các địa phương các điều kiện đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để sớm được tham gia lưu thông và các hoạt động sản xuất kinh doanh .

Giao Bộ TT&TT xây dựng nền tảng công nghệ số để tích hợp các hoạt động: phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y tế, cấp luồng xanh, chứng chỉ xanh.. nhằm đảm bảo thông tin tập trung, nhanh chóng, thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp trong tháng 9 để tránh tình trạng “loạn” các phần mềm khai báo, chống dịch nhưng hiệu quả rất thấp.

Bộ GTVT hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất các “luồng xanh” vận tải, không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định của các bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm.

Chính phủ giao các địa phương cùng với các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Địa phương phải chủ động và chịu trách nhiệm về việc cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trở lại an toàn, hạn chế đóng cửa toàn nhà máy.

Cũng trong tháng 9 này, Bộ LĐTB&XH tham mưu Chính phủ, trình Quốc hội ban hành chính sách giảm mức đóng bảo hiểm xã hội hoặc hỗ trợ từ kết dư Quỹ Bảo hiểm xã hội ngắn hạn nhằm hỗ trợ cho người lao động. Đồng thời, bộ chỉ đạo  Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 và 2021.

Bộ Tài chính triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

NHNN nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi, thời gian được áp dụng chính sách cho phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh.

Chính phủ đề nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét miễn nộp đoàn phí công đoàn cho đoàn viên tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021 và 2022 và báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch giảm mức đóng kinh phí công đoàn trong năm 2021, 2022.

Giao các địa phương xem xét giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển loại I và IA trên địa bàn cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu theo tình hình thực tế của dịch Covid-19 và lùi thời gian bắt đầu thu phí tại khu vực cửa khẩu và cảng biển nêu trên đối với địa phương chưa thực hiện thu phí để hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Ngoại giao đẩy nhanh việc đàm phán, công nhận lẫn nhau về “Hộ chiếu vaccine” với các quốc gia, vùng lãnh thổ, đối tác nhằm mở cửa nền kinh tế khi điều kiện cho phép, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2021.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết này, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; kịp thời động viên, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kết hợp tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh; thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này đến hết năm 2021, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2022.

Tin liên quan