Loạt doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì vi phạm công bố thông tin

UBCKNN vừa ra quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp sai phạm trong việc công bố thông tin, lĩnh vực chứng khoán, tổng số tiền phải nộp là 385 triệu đồng.

UBCKNN mới đây đã ra quyết định xử phạt loạt công ty vi phạm công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, gồm: CTCP Nông dược HAI, CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

Cụ thể, về CTCP Nông dược HAI, theo quyết định xử phạt, tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng năm 2019 đã kiểm toán, BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán, BCTC riêng bán niên năm 2021 đã soát xét của công ty, công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với công ty và các giao dịch, số dư với các công ty này.

Công ty cũng không trình bày đầy đủ thông tin về bên có liên quan, giao dịch với bên có liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Với các hành vi vi phạm này, Nông dược HAI bị phạt 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nông dược HAI còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do công ty có 2 nhân sự Ban kiểm soát mới được bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/5/2021 nhưng đến ngày 7/9/2021, công ty mới gửi báo cáo UBCKNN Bản cung cấp thông tin của 2 nhân sự này và đăng tải trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN. 

Như vậy, CTCP Nông dược HAI bị phạt tổng 130 triệu đồng. 

CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin nhiều tài liệu, gồm các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính thường niên các năm 2018-2020.

CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS bị phạt tiền 85 triệu đồng do đã công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, công ty này công bố thông tin sai lệch đối với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên Báo cáo tài chính quý IV/2019. Ngoài ra, UBCKNN cũng áp dụng biện pháp khắc phục là công ty phải cải chính thông tin.

CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc bị phạt tiền 70 triệu đồng do không công bố nhiều tài liệu, gồm: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc ngày 7/6/2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN Báo cáo thường niên năm 2019.

Tác giả: Trần Thu Thảo
Tin liên quan