Sếp lớn VNPT thu nhập gần 120 triệu đồng/tháng, cao gấp 5 lần nhân viên

Mức thu nhập trung bình của 10 lãnh đạo tập đoàn VNPT đạt hơn 117 triệu đồng/người/tháng, trong khi thu nhập của nhân viên đạt 25 triệu đồng/tháng.

Thực hiện Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã công bố báo cáo chế độ lương, thưởng năm 2020 của người lao động và người quản lý doanh nghiệp.

Theo bản báo cáo này, mức tiền lương bình quân ước thực hiện của viên chức quản lý gồm thành viên Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên; Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 100,58 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,14 triệu đồng so với tiền lương bình quân kế hoạch. 

Trong năm, VNPT chi ra 12,858 tỷ đồng để trả lương cho các quản lý/lãnh đạo cấp cao.

Ngoài ra, khối quản lý VNPT còn có quỹ tiền thưởng là 2,143 tỷ đồng. Theo đó, tổng quỹ tiền lương, thưởng của người quản lý của VNPT năm 2020 là 15 tỷ đồng. Quỹ lương, thưởng thực hiện này cao hơn so với kế hoạch đặt ra là 12,858 tỷ đồng.

Như vậy, tính trung bình mỗi lãnh đạo VNPT có thu nhập 117,66 triệu đồng/người/tháng trong năm 2020.

Hiện ông Phạm Đức Long (SN 1970) là Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn VNPT (bổ nhiệm từ tháng 6/2020), cùng 2 thành viên HĐTV là ông Đỗ Vũ Anh, Hồ Đức Thắng.

Ban điều hành VNPT gồm ông Huỳnh Quang Liêm (SN 1970) giữ chức Quyền Tổng Giám đốc VNPT từ tháng 3/2021 cùng 3 Phó Tổng Giám đốc là ông Tô Dũng Thái, Nguyễn Nam Long và Nguyễn Đình Danh. 

Tài chính - Ngân hàng - Sếp lớn VNPT thu nhập gần 120 triệu đồng/tháng, cao gấp 5 lần nhân viên

VNPT công bố tiền lương, thưởng của lao động, người quản lý doanh nghiệp năm 2020.

Cũng trong báo cáo trên, VNPT còn thông tin về tiền lương bình quân của người lao động của VNPT nói chung. Với tổng số hơn 22.800 nhân viên, quỹ tiền lương của VNPT năm 2020 là 6.838 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với kế hoạch (6.800 tỷ đồng).

Như vậy, thu nhập bình quân của người lao động của VNPT năm 2020 là 24,95 triệu đồng/người/tháng. 

Với việc thực hiện mức lương thí điểm trên, thu nhập của lãnh đạo VNPT năm 2020 cao hơn so với mức thu nhập bình quân 87,97 triệu đồng/người/tháng của năm 2018. Còn năm 2017, mức thu nhập bình quân của người quản lý của VNPT là 72,7 triệu đồng/người/tháng. Riêng năm 2019, báo cáo tiền lương, thưởng không tìm thấy trong công bố thông tin của VNPT.

Năm 2021, VNPT đặt ra kế hoạch tiền thưởng, thu nhập của khối quản lý tăng 3,151 tỷ đồng đạt 18,152 tỷ đồng. Quỹ tiền thưởng, thu nhập tăng do số người quản lý doanh nghiệp tăng lên 15 người. Chính vì vậy, quỹ tiền lương năm 2021 theo kế hoạch cũng tăng lên 15,559 tỷ đồng so với mức 12.858 tỷ đồng năm 2020; quỹ tiền thưởng tăng 450 triệu đồng đạt 2,593 tỷ so với năm 2020. 

Về tiền lương của lao động năm 2021, VNPT có kế hoạch giảm 459 người lao động còn 22.383 người lao động. Với số lao động trên, quỹ tiền lương kế hoạch của VNPT năm 2021 là hơn 7.345 tỷ đồng, tăng hơn 507 tỷ đồng so với năm 2020.

Như vậy, theo kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động của VNPT năm 2021 là 27,35 triệu đồng/người/tháng. 

Thành lập năm 2006, tập đoàn VNPT là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.

Năm 2020, tổng doanh thu toàn Tập đoàn VNPT đạt 167.893 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.100 tỷ đồng, lần lượt bằng 95% chỉ tiêu doanh thu năm và vượt 40% kế hoạch lãi trước thuế.

Tác giả: Dương Thị Thu Nga
Tin liên quan