Hải quan tham gia xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy

Liên quan đến các quy định trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống ma túy, cơ quan hải quan luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các lực lượng kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật, bảo đảm 2 mục tiêu căn bản là tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu quả kiểm soát.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kiểm soát chặt, không để các đối tượng lợi dụng để mang hàng cấm, hàng trái phép vào nội địa
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11, giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy gồm 6 chương, 59 điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 về công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị định là tạo cơ sở tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách trong tổ chức thực hiện Luật Phòng chống ma túy, tổ chức triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Tham gia xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan hải quan cho hay, trong các nội dung liên quan đến hoạt động phối hợp triển khai công tác phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy giữa cơ quan hải quan và bộ ngành, cơ quan, các quy định cần bám sát căn cứ pháp lý, đó là: Trong địa bàn quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì, các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu, công an là lực lượng nòng cốt.

Bên cạnh đó, Nghị định cần quy định về cơ chế thực hiện phù hợp, hiệu quả liên quan đến mẫu ma túy dùng trong đào tạo, huấn luyện phục vụ phòng, chống ma túy trên cơ sở: Bảm bảo chất lượng của mẫu ma túy, đáp ứng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và huấn luyện động vật phát hiện ma túy; các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy và cơ sở đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ phát hiện ma túy cần được cấp miễn phí mẫu ma túy theo đăng ký dự trù được phê duyệt nhằm bảo đảm thực hiện có chất lượng công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện.

Đáng chú ý, liên quan đến thông báo tiền xuất khẩu lô hàng xuất, nhập khẩu tiền chất, cơ quan hải quan đề nghị có quy định về việc cơ quan hải quan tiếp nhận thông tin trước về các lô hàng xuất nhập khẩu tiền chất để tạo cơ sở thông tin cần thiết, tránh gây khó khăn, cản trở cho hoạt động làm thủ tục hải quan và kiểm soát tiền chất xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, cần bổ sung quy định về cơ chế, cách thức phối hợp giữa cơ quan hải quan với cơ quan công an và các lực lượng chức năng, trong đó giải trừ trách nhiệm cho chi cục trưởng chi cục hải quan khi cơ quan hải quan thực hiện yêu cầu phối hợp với các lực lượng chức năng trong tình huống áp dụng phương thức vận chuyển có kiểm soát để tiếp tục theo dõi, kiểm soát đối tượng và tang vật ma túy, bảo đảm triệt phá tận gốc đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy.

Liên quan đến vấn đề giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh có nghi vấn là ma túy, Nghị định cần quy định về việc cơ quan hải quan sau khi phát hiện ma túy thông qua các máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành hải quan thì chuyển ngay cho cơ quan công an tiếp nhận và tiến hành giám định theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Hoàng Giang

Tin liên quan