Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức ATTP

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức Hội nghị Triển khai văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các tổ chức, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Long An.

Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức ATTP

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LH

Tại hội nghị các đại biểu đã được ông Phùng Văn Mười - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến các văn bản pháp luật liên quan về công tác chuyên môn quản lý ATTP gồm: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và phân cấp quản lý Nhà nước về ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các kiến thức về công tác đảm bảo ATTP.

Ông Phùng Văn Mười đề nghị các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể tuyến tỉnh, huyện phối hợp với ngành Y tế trong việc giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương để kiểm soát ATTP và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm.

Hồng Lê

Tags: Hội nghị
Tin liên quan