Lập đoàn thanh tra về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp “Tháng Hành động vì ATTP” trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra lấy mẫu rau xét nghiệm ở cửa hàng rau sạch TP Vinh. Ảnh: Xuân Thống

Đoàn thanh tra liên ngành do ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn và 8 thành viên khác đến từ các sở, ngành liên quan.

Đoàn sẽ thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP (nếu có).

Đối tượng thanh tra trong đợt này là cơ quan tham mưu, quản lý ATTP của các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thanh tra từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021. Việc thanh tra chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm có thể được tiến hành đột xuất hoặc theo kế hoạch. Trong quá trình thanh tra, trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra thực hiện các quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và quy định của pháp luật.

Tin liên quan