Phát huy sức mạnh nội lực

Nhiều chuyên gia nhận định, chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được xem là chiếc chìa khóa để các cấp ủy, chính quyền thu phục lòng dân. Qua đó, huy động sự tham gia của người dân, tạo nên sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong tình hình dịch bệnh bằng chính nội lực.

Người dân tham gia chốt “vùng xanh” tại quận Ba Đình. Ảnh: Hải Linh
Vai trò của việc nêu gương

Trong Kế hoạch số 39-KH/TU vừa qua, về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải tạo được đột phá ở ba nội dung. Đó là đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc “làm theo”; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương. Trong đó, xác định tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân…

Nhìn từ công cuộc phòng chống dịch Covid hiện nay, càng thấy được vai trò của việc nêu gương và phát huy sức mạnh nội lực. Như tại Hà Nội, toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị tại cơ sở đã vào cuộc; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Nhân dân - vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch; xác định đúng vai trò "mỗi người dân là một chiến sĩ" trong cuộc chiến. Mỗi người dân không những chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, mà còn tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp cho công tác phòng, chống dịch, mua vaccine; tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, bảo đảm an toàn tại các địa bàn dân cư...

Tạo ra sự đồng lòng

Như lãnh đạo TP đã khẳng định, mọi chủ trương, chính sách, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh cấp thiết, cấp bách hiện nay của Hà Nội, nếu người dân không đồng tình, ủng hộ thì cũng không thể thực hiện thành công. Bởi vậy, lãnh đạo TP Hà Nội liên tục kêu gọi cả hệ thống chính trị từ TP xuống cơ sở, đặc biệt là Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết chiến, quyết thắng, kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tất cả cùng đồng sức, đồng lòng, muôn người như một gương mẫu, đi đầu ở mọi lúc, mọi nơi trong công tác phòng, chống dịch.

Cùng với đó, vai trò, tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của cá nhân các cán bộ, đảng viên được đặc biệt nhấn mạnh. Hà Nội đã phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các cấp ủy và chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch; lấy hiệu quả phòng, chống dịch bệnh làm “thước đo” năng lực, uy tín, trách nhiệm cán bộ. cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là những chiến sĩ gương mẫu, thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao để người dân noi theo. Các cơ quan của TP theo chức năng và phạm vi lãnh đạo, quản lý cũng tăng cường và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phòng, chống dịch. Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm.

Hà Nội đang bước sang giai đoạn để thích ứng an toàn với dịch, việc nêu cao vai trò người đứng đầu, vai trò tự quản, ý thức của người dân, DN càng đươc nhấn mạnh và thực thi tốt hơn. Đó cũng chính là việc học và làm theo Bác hiệu quả, phát huy được sức mạnh ngay từ nguồn nội lực sẵn có.

Nguồn:kinhtedothi.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan