Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào nhiệm vụ của các sở, ngành

"Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội cần triển khai tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp một cách bài bản, hiệu quả hơn và đặc biệt được hiện thực hóa trong cuộc sống, để tạo sự thay đổi, chuyển biến tích cực của các sở ngành TP, góp phần thực hiện thành công những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP đề ra, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và các tầng lớp Nhân dân” - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Sáng nay (25/3), đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội về công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp.

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP báo cáo tại đây, Phó Bí thư Thường trực Phùng Khải Lợi cho hay: Năm 2021 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thủ đô; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt trong 3 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm đạt chất lượng, hiệu quả; các cấp ủy đảng có chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng được củng cố; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được duy trì; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan được nâng lên; hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cũng được đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả…

 Quang cảnh buổi làm việc 

Đáng chú ý, Đảng ủy Khối đã ban hành 2 chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể hóa các chương trình công tác của Đảng ủy Khối (hoàn thành trong tháng 3/2021); xây dựng 2 nghị quyết chuyên đề và 8 đề án để thực hiện 10 chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ TP khóa XVII và 2 chương trình của Đảng ủy Khối khóa XIII. Đồng thời, hoàn thành quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cùng đó, Đảng bộ Khối cũng lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt khuyến cáo “5K” trong phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện Đề án 24 của Thành ủy về củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Khối; chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, văn phòng cấp ủy; thống nhất lãnh đạo các đoàn thể CT-XH trong Khối phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm…

Trong đó, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, từ tháng 7/2020-3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 72 văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; ngay đầu năm đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm và 32 nhiệm vụ cụ thể. Đến ngày 11/3/2021, có 43/68 TCCSĐ đăng ký xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với 239 mô hình tập thể, 51 mô hình cá nhân; ban hành kế hoạch công tác trọng tâm của BCĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng kịp thời thực hiện công tác kiện toàn cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở tại 12 TCCSĐ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Đảng bộ Khối các cơ quan TP là 1 trong 50 đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ TP, có vị trí rất quan trọng, với 68 TCCSĐ trực thuộc, gần 10.000 đảng viên; với đặc thù cơ bản là Đảng bộ thực hiện công tác Đảng chuyên trách, thời gian qua đã thực hiện công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp rất nghiêm túc, bài bản, công phu, có tính thực tiễn, chủ động, không chờ cấp trên. Trong đó, Đảng ủy Khối đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề và 8 đề án trong nhiệm kỳ này có nội dung rất thiết thực, nhất là nghị quyết về “nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối”; có quy chế phân công nhiệm vụ rất rõ; chỉ đạo 100% TCCSĐ trực thuộc xây dựng quy chế, chương trình hoạt động rất rõ; ban hành 10 nhiệm vụ trọng tâm, 32 nhiệm vụ cụ thể và có kế hoạch giám sát trong năm nay rất cụ thể…

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Khối lưu ý tích hợp toàn bộ các chỉ tiêu lớn, bao trùm của năm nay trong kế hoạch của TP để các đảng viên cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện nhiệm  vụ của mình. Đặc biệt, Đảng bộ Khối đã ban hành 2 chương trình, 2 nghị quyết, 8 đề án… nhưng vẫn cần rà soát, tích hợp những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đặc biệt trong 10 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ TP. Trong đó, chú trọng nhất là Chương trình 01, cần phối hợp các ban đảng của Thành ủy, sở ngành liên quan để xây dựng các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của TP, tái cơ cấu nền kinh tế Hà Nội trong đó nâng tỷ lệ kinh tế số, xây dựng nông thôn mới trong đó có tiêu chí đô thị, quy hoạch, quản lý đất đai môi trường, phòng chống cứu hộ cứu nạn… Cùng đó, lưu ý Chương trình 06 trong đó có vấn đề phát triển văn hóa Hà Nội; Chương trình 07 về phát triển KHCN, đổi mới, sáng tạo; Chương trình 08 liên quan an sinh xã hội; Chương trình số 10 về phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

“Đảng bộ Khối cần triển khai tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp một cách bài bản, hiệu quả hơn và đặc biệt được hiện thực hóa trong cuộc sống, để tạo sự chuyển biến tích cực của các sở ngành TP, góp phần thực hiện thành công những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP đề ra, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và các tầng lớp Nhân dân” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, trong tuần này Đảng bộ Khối sẽ cùng TP tham gia quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đầu tháng 4 là quán triệt học tập 10 Chương trình công tác toàn khóa của TP, nên cần quan tâm chuẩn bị tốt. Cùng đó, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, rà soát những nội dung liên quan chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối (kiểm tra về quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…); tổ chức thực hiện rất bài bản những chương trình, nghị quyết, đề án đã đề ra và tích hợp 10 chương trình công tác của TP; quan tâm công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện. Đồng thời, cần quan tâm sắp xếp lại các đảng bộ cơ sở cấp 2; củng cố đoàn kết thống nhất nội bộ; tăng cường quản lý đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục nâng cao vai trò nêu gương của các đảng viên…

Ngoài ra, trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ chú ý công tác chuẩn bị, tuyên truyền, khi cuộc bầu cử liên quan nhiều đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân, tính phức tạp lớn hơn, người dân theo dõi sát sao hơn… 

Tin liên quan