Tập huấn lực lượng phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Sáng 22-10, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Hội nghị tập huấn lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Việc tổ chức hội nghị của TCKT nhằm bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ và giải pháp kỹ thuật đấu tranh cho lực lượng trong tổng cục; đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đặc biệt là trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó chính ủy TCKT yêu cầu Ban tổ chức hội nghị cần chuẩn bị tốt nội dung, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch; các đồng chí báo cáo viên cần lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp, cung cấp thông tin thiết thực, bổ ích, đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó, đồng thời truyền thụ phương pháp, cách làm cụ thể cho lực lượng được tập huấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ được giới thiệu một số nội dung quan trọng, như: Công tác quản lý và tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; quy trình tổ chức đấu tranh với thông tin xấu, độc; một số giải pháp kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu tranh…

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Tin liên quan