Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3389/UBND-KT (ngày 6/10) yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 Ảnh minh họa.
Trong đó nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tiêm chủng vaccine, chăm sóc, điều trị người nhiễm bệnh, đặc biệt là trong công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine... phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.
Việc quản lý, sử dụng Quỹ vaccine phòng Covid-19 và các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch bệnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí, trục lợi. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, có kế hoạch, lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, nhất là các dự án quan trọng, cấp bách; phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan và các đồng chí lãnh đạo phụ trách; xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh để phấn đấu đạt được mục tiêu giải ngân đề ra của năm 2021, góp phần thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế.
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải giao các sở, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện nội dung liên quan tại Công điện trên của Văn phòng Chính phủ. Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tham mưu UBND TP thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Tin liên quan