Bám sát Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ

Bám sát Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, trong những tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khảo sát, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra. Tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đơn vị thanh tra.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tại cơ sở. Ảnh: K. Dung

Tính đến hết quý III năm 2021, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai 21 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm hơn 4,2 tỷ đồng và 4.616m2 đất. Qua công tác thanh tra, kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm, bổ sung những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến hết quý III năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 73 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 223 đơn vị và ban hành 61 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 6 tỷ đồng và 4.616m2 đất (sử dụng đất sai mục đích và cho thuê, giao khoán đất sai quy định).  

Nội dung thanh tra tập trung về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách; thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và quản lý Nhà nước đối với các cơ sở liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 7 cuộc thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng. Thanh tra cấp huyện thực hiện 4 cuộc đối với chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn: Yên Thạch, Đồng Thịnh, huyện Sông Lô; Đại Tự, huyện Yên Lạc; Đạo Tú, Kim Long, Hoàng Đan, huyện Tam Dương và phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Qua thanh tra, xác định một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư như: Chưa thực hiện niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân và ban hành thông báo lịch tiếp công dân chưa đúng theo quy định; giải quyết một số vụ việc còn chậm; ghi chép sổ sách tiếp công dân, theo dõi đơn thư chưa đầy đủ.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra, phát hiện một số tồn tại như: Không lập sổ giao, nhận bản kê khai, tài sản, thu nhập theo quy định; một số bản kê khai không có chữ ký của người kê khai tài sản, thu nhập và không có chữ ký của người nhận vào từng trang mà chỉ ký vào cuối trang của bản kê khai tài sản, thu nhập; bản kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng mẫu quy định.

Bên cạnh việc đảm bảo thực hiện công tác thanh tra theo đúng kế hoạch, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đôn đốc, thực hiện 61 kết luận thanh tra (34 kết luận đã hoàn thành, 27 kết luận chưa hoàn thành). Kiến nghị thu hồi hơn 2,6 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, đã thu hồi được 1 tỷ 849 triệu đồng và kiến nghị xử lý hành chính đối với 42 tổ chức, 18 cá nhân.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra chuyên ngành của tỉnh đã triển khai 268 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 935 tổ chức và cá nhân; ban hành 172 kết luận và 591 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với tổng số tiền vi phạm hơn 10,4 tỷ đồng, Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, an toàn giao thông vận tải, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm…

Bám sát Chỉ thị số 20/CT-Tg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, trong những tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khảo sát, hướng dẫn thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra. Kết hợp với phương án xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra.

Liên quan đến việc xử lý trùng lặp trong hoạt động thanh tra, cũng như tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Hoàng Minh Đạo, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngày 6/8/2021, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 608/TTr-NV1 về việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải có sự phối hợp để tránh tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra với một cơ quan, đơn vị trong cùng một thời điểm làm ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị.

Trường hợp các cơ quan chức năng đã và đang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một thời điểm đối với một đơn vị, đề nghị xử lý chồng chéo theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ và đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin về Thanh tra tỉnh để phối hợp xử lý.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Trên tinh thần nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, Thanh tra tỉnh đề nghị giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay, chuyển mạnh sang hậu kiểm. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch thanh tra, bố trí các cuộc thanh tra, kiểm tra vào thời điểm thích hợp.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin liên quan