Bộ Công Thương công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2020

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2020.

Theo thông tư, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 như sau: Tổng số sản phẩm trứng gà có mã 0407.21.00 và 0407.90.10; trứng vịt, ngan có mã 0407.29.10 và 0407.90.20; các loại khác có mã 0407.29.90 và 0407.90.90 là 57.194 tá. Bên cạnh đó, sản phẩm muối có mã 2501 là 110.000 tấn.

bo cong thuong cong bo han ngach thue quan nhap khau muoi trung gia cam nam 2020
Năm 2020 sẽ có 57.194 tá trứng gà, trứng vịt, ngan và các loại khác được nhập khẩu vào Việt Nam

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

bo cong thuong cong bo han ngach thue quan nhap khau muoi trung gia cam nam 2020
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho doanh nghiệp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế

Mặt hàng trứng gia cầm: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hoàng Lan

Tin liên quan