Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI

Ngày 7-10, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI (2021-2026). Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu. 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo 

5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu  thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới, sáng tạo các nội dung, hình thức hoạt động thực sự sâu rộng, lan tỏa, có hiệu quả thiết thực. Các tổ chức hội  đã thực hiện tốt vị trí, chức năng của tổ chức quần chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp hội viên, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Ban Chấp hành hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của  phụ nữ, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Đội ngũ cán bộ, hội viên phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động Đại hội đại biểu Phụ nữ BTTM lần thứ V (2016-2021) đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Với chủ đề “Phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; xây dựng tổ chức hội vững mạnh góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; các đại biểu đã sôi nổi thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tổng tham mưu đã đạt trong 5 năm qua; phân tích những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào phụ nữ những năm tiếp theo.

 Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.
 

 Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội xác định hai khâu đột phá: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có phẩm chất, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có khát vọng cống hiến, phát triển.Đổi mới nội dung, hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác hội, đạt hiệu quả thiết thực.

Biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu trong 5 năm qua, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh: Những năm tới, để công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho hội viên; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt và nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu và của từng, cơ quan, đơn vị; xây dựng cho cán bộ, hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, từng cấp hội phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; gắn phong trào thi đua của phụ nữ với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị và các cuộc vận động do trên tổ chức vào thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để từng hội viên phát huy tài năng, sức sáng tạo, cống hiến; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị, vừa xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Đề cập đến vai trò của đội ngũ cán bộ hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của đội ngũ “đầu tàu”, để mỗi cán bộ hội phải thực sự làm tốt vai trò nêu gương cho hội viên. Mỗi tổ chức hội phải thực sự là địa chỉ tin cậy để hội viên trao đổi, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công việc cũng như trong cuộc sống; xây dựng tinh thần đoàn kết, yêu mến công việc, gắn bó với đơn vị và tổ chức hội, lòng nhân ái bao dung cho cán bộ, hội viên; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phụ nữ trong mỗi tổ chức hội, tạo sức lan tỏa phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: KIM ANH

Tags: qdnd
Tin liên quan