Hà Nội có thêm 2 xã thuộc huyện Mỹ Đức đủ điều kiện về đích nông thôn mới

Sáng 12/10, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Nội đã đi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Lê Thanh và Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức).

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí và đại diện huyện Mỹ Đức thăm mô hình bưởi diễn VietGAP tại xã Lê Thanh. Ảnh: Trọng Tùng. 
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã Lê Thanh đã được cải thiện rõ rệt. Cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm được quan tâm, đầu tư ngày một đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và góp phần nâng cao đời sống cho người dân. 
Nhờ tổ chức triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người xã Lê Thanh không ngừng được nâng cao, hiện đã đạt 55,4 triệu đồng, tăng 43,03 triệu đồng so với năm 2012 - thời điểm bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,51% (năm 2012) xuống còn 0,16%. Đến nay, 96,5% tổng số hộ dân trên địa bàn xã đã có nhà ở kiên cố. 100% số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh…
Trên cơ sở kiểm tra thực tế, đoàn công tác Hà Nội đồng tình với việc xã Lê Thanh hoàn thành 15/19 tiêu chí; 4 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Qua đó, xã Lê Thanh đã đủ điều kiện trình UBND TP xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 
Chất lượng chăm sóc y tế cho người dân xã Bột Xuyên không ngừng được nâng cao.
Với nỗ lực trong suốt 10 năm qua, xã Bột Xuyên cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn xã hiện đã đạt 16/19 tiêu chí; còn lại 3 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện các tiêu chí, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới Hà Nội thống nhất xã Bột Xuyên đủ điều kiện về đích năm 2021.
Một trong những thành công lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bột Xuyên chính là tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Trong tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới của xã 10 năm qua (hơn 195 tỷ đồng), có hơn 28 tỷ đồng là đóng góp từ nguồn xã hội hoá. Kết quả khảo sát mới đây cũng cho thấy, gần 98% tổng số người dân khi được hỏi bày tỏ sự hài lòng với thành quả xây dựng nông thôn mới mà địa phương đã đạt được.
Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng tại xã Lê Thanh ngày một đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất cho người dân.
Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, là những địa phương nằm cách xa trung tâm, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, thành quả mà 2 xã Lê Thanh và Bột Xuyên đạt được là rất đáng khích lệ. Đây cũng là bước tiến quan trọng để huyện Mỹ Đức hoàn thành 100% số xã về đích nông thôn mới trong năm 2021, phấu đấu về đích Huyện nông thôn mới năm 2022. 
Thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần tập trung cải thiện, nhất là các tiêu chí hiện mới cơ bản đạt tại các xã, ông Nguyễn Văn Chí đề nghị địa phương cần tiếp tục chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Quan tâm đẩy mạnh tổ chức sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn; tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị canh tác nông nghiệp, cải thiện thu nhập của người dân.
Ông Nguyễn Văn Chí cũng nhấn mạnh, sự hài lòng của người dân là yếu tố quan trọng nhất khi xét đến thành quả xây dựng nông thôn mới. Đối với 2 xã Lê Thanh và Bột Xuyên, tỷ lệ này hiện đạt cao. Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư, cải thiện hạ tầng cơ sở, chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt hơn đời sống của người dân.
Cùng với đó, cần phát huy tốt nhất sự tham gia của Nhân dân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân để điều chỉnh, có giải pháp khắc phục bất cập trong quá trình xây dựng nông thôn mới…
Tin liên quan