Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm làm việc với Trung tâm Thông tin

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về việc triển khai nhiệm vụ công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm làm việc với Trung tâm Thông tin

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PA

Báo cáo của Trung tâm Thông tin cho thấy, để hoạt động của đơn vị tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 đã đề ra, lãnh đạo Trung tâm Thông tin xác định cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan để triển khai phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2018-2021.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin năm 2020. Duy trì, đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin, phòng chống virus và kiện toàn hệ thống thông tin, tiếp tục tập trung thực hiện các công tác triển khai thực hiện đầu tư, quản lý dự án như Dự án Xây dựng Cổng Thông tin điện tử. Hệ điều hành tác nghiệp, xây dựng phần mềm nâng cao giải pháp an toàn bảo vệ hệ thống công nghệ cho Thanh tra Chính phủ, phần mềm đặt lịch hẹn trên Cổng, tư vấn xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử Thanh tra Chính phủ phiên bản 2.0…

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao Trung tâm thông tin đã triển khai thực hiện hầu hết tất cả các dự án theo kế hoạch năm 2019, trong đó một số dự án đã hoàn thành và một số dự án đảm bảo tiến độ sẽ hoàn thành trong Quý I/2020. 

Đối với việc triển khai nhiệm vụ công tác Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Trung tâm thông tin cần lưu ý chú trọng đến chất lượng và thời gian hoàn thành dự án đầu tư Cổng thông tin điện tử. 

Các dự án đang triển khai thực hiện cần phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách để xử lý kịp thời những phát sinh trong triển khai thực hiện và quản trị, vận hành dự án khi hoàn thành; công tác thanh, quyết toán dự án thực hiện theo đúng quy định; sau khi nghiệm thu cần tiến hành cho kiểm toán sớm. 

Các dự án mà đơn vị đề xuất tiếp tục thực hiện đầu tư như xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Thanh tra Chính phủ Phiên bản 2.0, nâng cấp hệ thống email… cần làm việc ngay với Văn Phòng và Vụ Kế hoạch, Tổng hợp để cân đối nguồn vốn triển khai thực hiện.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cũng lưu ý, năm 2020, Trung tâm Thông tin cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ đúng chất lượng và thời hạn để nâng cao xếp hạng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, nâng cao phương pháp chỉ đạo điều hành, phân công công việc trong lãnh đạo Trung tâm rõ ràng, hợp lý để nâng cao hiệu quả công tác.

Phương Anh

Tin liên quan