Quận Đống Đa: 9 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách đạt hơn 7.600 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa 9 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 30/9/2021) thực hiện hơn 7.641 tỷ đồng (đạt 70,6% dự toán TP giao). Chi ngân sách thực hiện hơn 1.152 tỷ đồng (đạt 72,33% dự toán TP giao)...

Sáng 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Trước khi vào hội nghị, quận Đống Đa đã tổ chức ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em". Bằng hình thức ủng hộ trực tiếp tại hội nghị và qua các ban, ngành, đoàn thể, chương trình bước đầu đã tiếp nhận được số tiền hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến. 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid- 19, quận đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ. Đặc biệt, quận đã khẩn trương cụ thể hóa và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Trong đó, đã triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021-2025 của Thành ủy. 
Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận. Tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Quận cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 30/9/2021) thực hiện hơn 7.641 tỷ đồng (đạt 70,6% dự toán TP giao). Chi ngân sách thực hiện hơn 1.152 tỷ đồng (đạt 72,33% dự toán TP giao). Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của TP. Về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện trong 9 tháng đầu năm 2021 là 1.201 hộ. Trong đó, đăng ký mới 819 hộ; thay đổi 202 hộ; chấm dứt 179 hộ, tạm dừng 1 hộ…
Ngoài ra, trong công tác phòng, chống dịch, nhất là ở đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; an sinh xã hội đảm bảo; trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị được giữ vững. Công tác quản lý đô thị, phát triển văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực…
 Quang cảnh hội nghị.
Những tháng cuối năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy. Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của quận năm 2021 gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025…
Tin liên quan