Vì sao miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giữa nhiệm kỳ?

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1-8-1959 tại Hà Tĩnh. Bà có học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa. Từ 8-2011 bà là Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Vì sao miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giữa nhiệm kỳ?

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tags: Vì sao
Tin liên quan