TP HCM: Kiến nghị gia hạn Hiệp định vay tuyến Metro số 1

Liên quan tới Hiệp định vay số VN11-P7 ngày 30/3/2012 thuộc Dự án Xây dựng tuyến sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1), UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Tài chính để gia hạn hiệu lực.

Theo UBND TP HCM, ngày 6/4/2020, UBND TP đã phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương. Theo đó, phân bổ nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho dự án là 2.185 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân vốn này do các bộ, ngành Trung ương chưa có ý kiến thống nhất về giá trị vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại cho dự án.

Trước đó, Hiệp định vay số VN11-P7 ngày 30/3/2012 thuộc Dự án tuyến Metro số 1 đã được gia hạn hiệu lực giải ngân đến ngày 31/10/2020. Đến nay, vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị ODA cấp phát còn lại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm mặc dù UBND TP đã có nhiều văn bản và đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Do vậy, UBND TP đã có văn bản khẩn gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét thực hiện thủ tục gia hạn Hiệp định vay VN11-P7 đến ngày 31/10/2021 (thêm 12 tháng) nhằm đảm bảo thời gian để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương và giải ngân hết số vốn còn lại của Hiệp định vay…

Tin liên quan