TP Hồ Chí Minh: Hoàn chỉnh Đề án quy hoạch TP Thủ Đức trong tháng 8/2020

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, trong tháng 8, phải hoàn chỉnh bản Đề án quy hoạch TP Thủ Đức để trình Ban chỉ đạo Xây dựng khu đô thị thông qua.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có kết luận về tình hình triển khai công tác xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP- Đồ án quy hoạch TP Thủ Đức trong tương lai.
TP phía Đông tương lai sẽ gồm quận 2, 9 và Thủ Đức
Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch Kiến trúc TP phối hợp đơn vị tư vấn, hoàn chỉnh dự thảo của đề án hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông dựa trên ý kiến đóng góp của các sở, ngành. Trong tháng 8, bản đề án hoàn chỉnh phải được trình Ban Chỉ đạo Xây dựng khu đô thị để thông qua.
"Nội dung đề án phải nghiên cứu tổng thể trên tất cả lĩnh vực gồm kinh tế, xã hội, hạ tầng dịch vụ, nguồn lực và phương án thực hiện", ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.
Người đứng đầu chính quyền TP Hồ Chí Minh đồng tình với mức chi phí 100.000 USD từ nguồn vốn xã hội hoá để phục vụ việc nghiên cứu đề án. Dự kiến, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ ưu tiên mời thầu thực hiện nghiên cứu với Công ty Sasaki - đơn vị đạt giải Nhất cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông.
Trong tháng 10, Sở Quy hoạch-Kiến trúc cần hoàn chỉnh quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch đầu tư và xây dựng cho khu đô thị.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về cuộc họp liên quan Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, Phó thủ tướng thường trực đồng ý thực hiện chủ trương thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.
Việc thành lập TP Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.
Trong quá trình xây dựng đề án, TP cần lưu ý về quy hoạch chung, nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng TP Thủ Đức (có thể thực hiện qua hình thức họp trực tuyến).
Mục tiêu nhằm tìm hiểu các nhu cầu đầu tư, yêu cầu về cơ sở hạ tầng... để có thể tích hợp vào quy hoạch, định hướng chung của TP.
Ý tưởng sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để lập TP phía Đông theo mô hình khu đô thị sáng tạo, tương tác cao được hình thành gần 10 năm trước. Tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa VIII tháng 9/2013 đã thông qua Nghị quyết chuyên đề về Đề án thí điểm Chính quyền đô thị TP với 4 đô thị vệ tinh, trong đó có TP phía Đông. Tuy nhiên, sau đó, đề án không được thông qua.
Đến đầu năm 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao nhằm kết nối 3 quận phía Đông thành một hệ sinh thái, đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo.
Tin liên quan