Xây dựng quận Dương Kinh trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Chiều 5/8, Đại hội Đại biểu quận Dương Kinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và đã hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội.

Trước đó, chiều 4/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Dương Kinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành họp phiên trù bị với sự tham gia của 179 đại biểu.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ quận Dương Kinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 lấy chủ đề: “Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quận Dương Kinh trở thành đô thi văn minh, hiện đại”.

Sáng 5/8, Đại hội thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, biểu quyết thông qua kết quả bầu cử và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Quận ủy khóa III và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Bí thư Quận ủy, 2 Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Theo đó, đồng chí Đào Văn Ninh, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Dương Kinh khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí: Nguyễn Minh Phương và Vũ Bình Dương được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy; đồng chí Đặng Thị Hà được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu dự Đại hội tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và tổng hợp ý kiến đại biểu dự Đại hội tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III.

Kim Thành
Tin liên quan