Công nghệ tiên tiến - yên tâm trải nghiệm cùng trạm sạc Vinfast