Chi phí xét nghiệm COVID-19 có được BHYT chi trả?

Ông Nguyễn Phước Tâm (TPHCM) đi chiến trường Capuchia từ năm 1988-1990, được cấp thẻ BHYT khám bệnh tại Bệnh Viện Quân Y 7A TPHCM. Ông Tâm hỏi, trường hợp ông có thẻ BHYT với mức hưởng 100% chi phí nhưng bệnh viện bắt ông phải đóng tiền xét nghiệm COVID-19 thì có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Bộ Y tế ban hành công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm virút SARS-CoV-2 khi tăng cường xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong đó:

Đối tượng áp dụng

- Bệnh nhân nội trú;

- Người bệnh ngoại trú thực hiện xét nghiệm sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú;

- Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám, chữa bệnh;

- Người chăm sóc bệnh nhân (tối đa không quá 2 người luân phiên) nếu được cơ sở y tế đồng ý cho ở lại;

- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định nhưng thuộc đối tượng 1-2-3-4 vừa nêu trên.

Nguồn kinh phí thực hiện

- Quỹ BHYT chi trả đối với các đối tượng nêu trên có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh COVID của Bộ Y tế.

- Ngân sách nhà nước chi trả đối với các đối tượng nêu trên không có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT nhưng không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ BHYT và phần cùng chi trả (nếu có) của người bệnh có thẻ BHYT

Do đó nếu thuộc các đối tượng nêu tại công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 sẽ được chi trả từ nguồn Quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước theo quy định.

Tin liên quan