Có thể đăng ký trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tìm việc mới

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động người lao động có quyền tìm việc làm khác, trong thời gian tìm việc làm coi như đang thất nghiệp thì người lao động sẽ đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Bà Võ Thị Ngọc Huyền (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Người lao động năm nay 57 tuổi, đóng BHXH được hơn 20 năm, hiện muốn dừng hợp tác với công ty để tìm việc làm nơi khác. Nếu sau khi chấm dứt với hợp đồng với công ty, người lao động vẫn muốn tìm kiếm công việc tại một công ty khác thì trong thời gian đó người lao động có được làm hồ sơ thất nghiệp và nhận trợ cấp thất nghiệp không hay bắt buộc phải làm hồ sơ hưu trí?

Nếu sau một thời gian người lao động không tìm được việc làm mới phù hợp muốn nghỉ hưu thì người lao động cần làm những gì, ở đâu để được hưởng chế độ hưu trí?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Việc chấm dứt hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động để chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật của Bộ luật Lao động.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động người lao động có quyền tìm việc làm khác, trong thời gian tìm việc làm coi như đang thất nghiệp thì người lao động sẽ đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì người lao động phải đến nơi đã đăng ký hưởng thất nghiệp thông báo đã có việc làm để chấm dứt hưởng thất nghiệp theo quy định.

Nếu muốn hưởng hưu trí tại thời điểm này thì người lao động cần liên hệ BHXH quận, huyện nơi đang cư trú để được hướng dẫn cụ thể theo hồ sơ của người lao động.

Tin liên quan