Công ty Truyền tải Điện II vận hành lưới Truyền tải quốc gia trong trạng thái cô lập các vị trí trực

Theo đó từ 19h00 ngày 7/5/2021, Công ty Truyền tải Điện II đã nghỉ tập trung, làm việc từ xa để đảm bảo quản lý vận hành an toàn lưới điện 220 - 500kV khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, toàn công ty đã kích hoạt phương án nghỉ tập trung sau ca làm việc, làm việc từ xa để đảm bảo quản lý vận hành an toàn lưới điện 220 - 500kV khu vực  miền Trung - Tây Nguyên.

Công ty Truyền tải Điện II vận hành lưới Truyền tải quốc gia trong trạng thái cô lập các vị trí trực - ảnh 1

Trạm 500 KV Đà Nẵng

Theo đó từ 19h00 ngày 7/5/2021, Công ty đã cô lập vận hành tại trực ban B02 (Phòng điều độ hệ thống điện công ty), các trạm 500kV Đà Nẵng, Dốc Sỏi, Thạnh Mỹ và Tổ TTLĐ Ngũ Hành Sơn là 79 người, chưa xác định thời gian ngừng cô lập (đến khi đảm bảo an toàn dịch bệnh). Lực lượng các TBA/Tổ TTLĐ 220kV còn sẵn sàng đưa vào cô lập khi có yêu cầu là: 68 người.

Công tác hậu cần cho lực lượng vận hành đảm bảo điều kiện tốt nhất, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống đột xuất, vật tư dự phòng, trang thiết bị y tế... đảm bảo cho quản lý vận hành và đời sống sinh hoạt của CBCNV.

Công ty Truyền tải Điện II vận hành lưới Truyền tải quốc gia trong trạng thái cô lập các vị trí trực - ảnh 2

 Trạm BA được vận hành trong trạng thái cô lập

Các đội đường dây cũng sẵn sàng và bố trí cho những anh ở lại đơn vị hạn chế di chuyển giữa các địa phương. Tăng cường Ứng dụng kỹ thuật số, flycam, camera kiểm tra đường dây.

Minh Huệ

 
Tin liên quan