Đối tượng nào được hỗ trợ mức 50.000 đồng/ngày?

Theo phản ánh của bà Út (tỉnh Bình Dương), vợ chồng bà đang trông chờ vào gói hỗ trợ 50.000/ngày/người của tỉnh để phần nào đó trang trải tiền thuê trọ và tiền thức ăn hàng ngày cho những ngày chưa được phép làm việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bà Út đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hỗ trợ cho gia đình bà. 

VGP News :. | Đồng Tháp hỗ trợ 5 đối tượng lao động tự do | BÁO ĐIỆN TỬ  CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, người dân thuộc các phường: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa (thành phố Thuận An); Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) được hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm với mức 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 15 ngày, bắt đầu từ ngày 22/8/2021.

Theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 thì người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ tại Thành phố Thuận An (4 phường): Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa; Thành phố Dĩ An (4 phường): Tân Đông Hiệp, An Bình (3 khu phố gồm Bình Đường 1, Bình Đường 3, Bình Đường 4), Dĩ An (6 khu phố gồm Nhị Đồng 1, Thống Nhất 1, Thống Nhất 2, Thắng Lợi 2, tổ 1, 2,3 khu phố Đông Tân, tổ 26, 27, 28 khu phố Nhị Đồng 2); Đông Hòa (4 khu phố gồm tổ 8A, 12A, 13A, khu tái định cư khu phố Tây A; tổ 4, 11,12, 18 khu phố Tây B; tổ 2, 6A, 8, 11, 12, 13, 14, 16 khu phố Tân Hòa; tổ 11khu phố Tân Lập); Thị xã Tân Uyên (7 phường): Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp; được hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền với mức 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian tối đa 10 ngày, bắt đầu từ ngày 6/9/2021.

Do trong nội dung phản ánh, bà Út không nêu rõ địa chỉ nên không thể trả lời cụ thể về việc hỗ trợ. Nếu bà không ở tại các khu vực và không thuộc các đối tượng nêu trên thì không được nhận các gói hỗ trợ này.

Lượt xem: 286
Nguồn:baochinhphu.vn Sao chép liên kết