Long An giải thích về cách xét hưởng trợ cấp theo từng hộ

Theo ông Nguyễn Thanh Đăng Khôi (Long An) được biết, mỗi lao động tại địa phương được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 mức 1.500.000 đồng. Nhưng hiện nay có hộ chưa nhận được hỗ trợ, có hộ được nhận 2, 3 suất nhưng mỗi suất chỉ được 650.000 đồng.

Ông Khôi hỏi, cách xét hưởng trợ cấp cho từng hộ tính như thế nào? Số tiền thực tế người lao động được nhận là bao nhiêu?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Qua báo cáo của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tân Thạnh, trường hợp của ông Nguyễn Thanh Đăng Khôi ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, làm nghề shipper vận chuyển hàng hóa.

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 và Điều 2 Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An, thì trường hợp của ông không thuộc đối tượng được hỗ trợ; mặt khác nghề shipper vẫn cho hoạt động bình thường.

Về cách xét cho từng hộ để hưởng trợ cấp: Trưởng ấp rà danh sách từng người thuộc ngành nghề theo quy định được hỗ trợ và tổng hợp về xã, tổ thẩm định xã họp xét từng đối tượng và tổng hợp danh sách về huyện, tổ thẩm định huyện họp chốt danh sách xã gửi lên và ban hành Quyết định hỗ trợ.

Theo đó, số tiền thực tế là mỗi người nhận được 2.000.000đ theo Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 của UBND tỉnh. Huyện hỗ trợ 3 đợt (đợt 1: 750.000đ, đợt 2: 650.000đ, đợt 3: 600.000đ với những người đã xét đợt đầu, còn những người xét đợt sau là lĩnh một lần 2.000.000đ/người).

Tin liên quan