Những trường hợp nào tại Phú Yên được hỗ trợ gạo?

Bà Võ Thị Kim Kiều (Phú Yên) được biết Chính phủ có hỗ trợ gạo cho người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, xã nơi bà sinh sống chỉ phát cho hộ nghèo và hộ có người già. Bà Kiều hỏi, như vậy có đúng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2804/LĐTBXH-BTXH ngày 23/8/2021 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ thiếu đói do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không bảo đảm được đời sống và các đối tượng thiếu đói do thiên tai, dịch bệnh và lý do bất khả kháng khác.

Theo như bà Kiều hỏi, việc UBND xã nơi bà sinh sống phát gạo cho hộ nghèo là đúng, còn hộ có người già phải là người khó khăn, ngoài ra địa phương phải xem xét cho những trường hợp người có hoàn cảnh khó khăn không bảo đảm được đời sống và các đối tượng thiếu đói do thiên tai, dịch bệnh và lý do bất khả kháng khác.

Tin liên quan